Edirne İl Müdürlüğü, Trakya’ya yapılacak koyun ve keçi sevklerinde uyulacak kuralları anlattı…

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya’ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi” gereği Trakya Bölgesi 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Koyun Vebası (PPR)  hastalığından korunmuş bölge olarak kabul edilecek ve hayvan hareketleri genelge doğrultusunda yapılacağı belirtildi.“Trakya’ya yapılacak koyun ve keçi sevklerinde uyulacak kurallar”Genelgede, şunlara yer verildi: “Trakya’ya yapılacak küçükbaş hayvan sevkleri için aşağıdaki şartların karşılanması durumunda, resmi veteriner hekim tarafından Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir.1. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş ya da sevk tarihinden önceki en az 21 günlük süre boyunca herhangi bir PPR vakası bildirilmemiş bir işletmede barındırılmış olmalıdır. Bu işletme de PPR enfeksiyonundan dolayı oluşturulmuş koruma ya da gözetim bölgesi içinde yer almamalıdır.2. Trakya’ya sevk edilmesi planlanan hayvanlar, sevk tarihinden önce en az 21 gün süre ile yer alan ‘Trakya’ya Sevk Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları’ kapsamında izole edileceklerdir. Kurallar konusunda, Trakya’ya hayvan sevkinden sorumlu resmi veteriner hekim tarafından hayvan sahibi ve bakıcısı bilgilendirilecek ve yapılan bilgilendirme tutanak altına alınacaktır.3. Hayvanlar izolasyon başlangıcında ve en az 21 günlük izolasyon süreci boyunca PPR enfeksiyonuna ait hiçbir klinik belirti göstermemelidir.4. Sevke konu olan hayvanlar PPR aşısı ile aşılanmış ise aşılama tarihinden en az 21 gün sonra sevkine müsaade edilecektir. Sevke konu olan hayvanlar PPR’a karşı aşılanmamış ise, sevk tarihinden ençok 21 gün önce PPR antikor negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş olmalı ve sonrasında sevkine müsaade edilmelidir.5. Nakledilecek hayvanlarda sevk günü PPR hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.6. Hayvanlar bulundukları işletmelerden yüklemenin yapılacağı yere nakledilirken PPR hastalığına maruz kalmamalıdır.7. Trakya’ya gönderilecek hayvanlar ile diğer illere gönderilecek hayvanlar aynı araç ile sevk edilmeyecektir.”“Korunmuş bölgede uygulanacak hükümler”“1. Trakya tarihinden itibaren PPR hastalığından korunmuş 1 Mart 2021 bölge olarak kabul edilecektir.2. İşletmede doğmuş ve yetiştirilmiş olması haricinde, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen koyun ve keçi türü hayvanlar, Bakanlıkça belirlenen esas ve usuller dışında korunmuş bölgeye getirilmiş olarak kabul edilir. İşletmede tespit edilen bu tür hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere doğrudan kesimhaneye sevk edilecektir.3. Korunmuş bölgeye Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında belgesiz getirilen hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en kısa sürede uygun bir kesimhanede kestirilecek olup tazminat ödenmeyecektir.4. Korunmuş bölgede laboratuvar tarafından PPR hastalığının varlığı tespit edilen hayvanlar tazminatsız kesime sevk edilecek ya da tazminatsız itlaf-imha edilecek ve PPR Hastalığı Acil Eylem Planı hükümleri uygulanacaktır.5. Kurban bayramı nedeni ile hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlık küçükbaş hayvanlar ilin öngördüğü bir kesimhanede kestirilerek kesimhane dışında başka bir işletmeye dönüşü engellenecektir.”(Haber Merkezi)

Benzer Haberler

Leave a Comment