Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı tebliğleri yayımlandı…

28 Temmuz 2020’de yayımlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde, 5 yıl boyunca uygulanacak olan %50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliği yayımlandı.21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde, şunlara yer verildi: “Kırsal Kalkınma Destekleri ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.”Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Yatırım konuları şöyle sıralandı:“-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)-Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)-Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,-Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 
3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 
4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.”
 “Kimler başvurabilir?”“Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabilecek. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.”“Proje limitleri ve sağlanacak hibe tutarı”“Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;Yeni Yatırımlar İçin: 3.000.000-TLTamamlama Yatırımları İçin: 2.000.000-TLKapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin: 1.500.000-TLProgram bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecek. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecek. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacak.Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara yönelik başvurular, Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren (Rehber 07.12.2020 tarihinde yayımlanmış olup) 90 (doksan) gün içerisinde 6 Mart 2021 tarihi saat 23.59’a kadar www.tarim.gov.tr  adresi üzerinden elektronik olarak yapılabilecek. Hibe başvuruları ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimince gerekli teknik destek verilmekte.Programla ilgili tüm bilgi ve dokümanlar tarimorman.gov.tr – tarimorman.gov.tr/TRGM – edirne.tarimorman.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.”(Haber Merkezi)

KAYNAK : Bu haber, Keşan Gündem Saros Gazetesinin Web Sitesinden alınarak; yayınlanabilmesi için, tarafımca izin alınmıştır.Yayın Hakkı Keşan Gündem Saros Gazetesine ait Bu Haber Metaryelleri, Adı Geçen Gazeteden İzin Alınmadan Yayınlanamaz.

o.tmz.

Benzer Haberler

Leave a Comment